Cần Thơ là (một) thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2004, nằm bên hữu ngạn của sông Hậu, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là thành phố lớn thứ 4 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Ngày 24 tháng 6 năm 2009, thành phố Cần Thơ chính thức được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là đô thị loại I của Việt Nam thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam.

Thành phố Cần Thơ được chia làm 9 đơn vị hành chính gồm 5 quận và 4 huyện. Tổng số thị trấn, xã phường là 85, trong đó có 5 thị trấn, 44 phường và 36 xã (tính từ thời điểm ban hành Nghị định số 12/NĐ- CP). Quận Ninh Kiều là trung tâm của thành phố, các quận Bình Thủy và Cái Răng giữ vai trò nội thành.

Đặc điểm địa hình -  Theo Cổng Thông tin Điện tử thành phố Cần Thơ - CANTHO PORTAL 

Địa mạo, địa hình, địa chất của thành phố bao gồm 3 dạng: đê tự nhiên ven sông Hậu, đồng lũ nữa mở và đồng bằng châu thổ. Cao trình phổ biến từ +0,8-1,0m, thấp dần từ Đông Bắc sang Tây Nam. Địa bàn được hình thành chủ yếu từ quá trình bồi lắng trầm tích biển và phù sa của sông Cửu Long.

Khí hậu - Theo Cổng Thông tin Điện tử thành phố Cần Thơ - CANTHO PORTAL 

Thành phố Cần Thơ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới - gió mùa. Khí hậu điều hoà dễ chịu, ít bão, quanh năm nóng ẩm, không có mùa lạnh. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau.

Kinh tế - Theo Cổng Thông tin Điện tử thành phố Cần Thơ - CANTHO PORTAL 

Ngày 25-9-2015, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thông qua 15 chỉ tiêu chủ yếu và xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của thành phố giai đoạn 2015-2020.

Ngày 26/1/2016, Ủy ban nhân dân TPCT có Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chủ đề năm 2016 “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”.

Sở Công Thương TP Cần Thơ công bố Quyết định số 1311/QĐ- UBND ngày 24/05/2011 về Quy hoạch phát triển công nghiệp TP Cần Thơ giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2025, TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp của toàn thành phố đạt 40.458 tỉ đồng và đạt 82.831 tỉ đồng vào năm 2020. Tốc độ tăng trưởng bình quân công nghiệp giai đoạn 2011-2015 là 18,71% và giai đoạn 2016-2020 là 16,7%. Cơ cấu ngành công nghiệp chiếm 41,24% vào năm 2015 và chiếm 42,75% vào năm 2020 trong tổng cơ cấu kinh tế của thành phố... (Theo bài báo “Cần Thơ - Thành phố động lực phát triển vùng ĐBSCL” – Báo điện tử Cần Thơ, 2011). Để đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng đặt ra, trong chính sách đất đai: cải thiện hệ thống quản lý sử dụng đất từ cấp xã, phường và xây dựng khung giá đất hàng năm; xem đất đai là nguồn vốn quan trọng trong các thương lượng đổi lấy công trình, thành phố tiến hành thực hiện ngay quy hoạch sử dụng đất cấp thành phố và cấp quận, huyện; quy hoạch sử dụng đất tại các phường, các trung tâm và các tụ điểm dân cư quan trọng. Đối với chính sách thu hút đầu tư, thành phố sẽ có chính sách cụ thể cho từng khu, cụm công nghiệp; có chính sách tín dụng xây nhà ở, khu chung cư cho các tầng lớp lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Đồng thời, xây dựng chính sách giải tỏa, đền bù thỏa đáng nhằm chủ động tạo ra quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; thực hiện các chính sách đầu tư tập trung hoàn chỉnh nhanh các hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo các hình thức BOT, BO, đổi đất, ứng vốn trước... Đối với đầu tư nước ngoài, thành phố sẽ có ưu đãi đặc biệt như miễn giảm thuế, lựa chọn địa điểm xây dựng thích hợp cho đầu tư công nghệ cao; ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp chế biến nông - thủy sản, nhất là trong trường hợp có đầu tư phát triển vùng nguyên liệu...

Quy hoạch theo định hướng trung tâm vùng: Ngày 18-2-2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 221/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030. Theo đó, tính chất quy hoạch chung xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030: Là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao vùng ĐBSCL; là đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng của vùng ĐBSCL và quốc gia; là đô thị cửa ngõ của các tiểu đô thị vùng sông MeKong...Thông qua các đồ án quy hoạch, TP Cần Thơ sẽ cố gắng đưa tính đặc trưng sông nước và phát triển bền vững vào quá trình nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển của thành phố. Tại Quyết định số 1581/QĐ-TTg, ngày 9-10-2009 của Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục khẳng định: trong trục hành lang kinh tế đô thị, TP Cần Thơ có chức năng đô thị tổng hợp và trung tâm vùng. Nơi đây được quy hoạch là 1 trong 2 đô thị đào tạo của vùng, 1 trong 4 vùng du lịch hành chính... Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, quy hoạch chung xây dựng TP Cần Thơ hiện đang được các chuyên gia trong nước và quốc tế nghiên cứu, xây dựng. Trong đó, đồ án sẽ tập trung nghiên cứu Cần Thơ trong mối quan hệ với toàn vùng và quốc tế, xây dựng các định hướng phát triển kiến trúc và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh... Theo đó, thành phố quan tâm đến việc giữ gìn cảnh quan sông rạch tự nhiên, cây xanh trong đô thị. Trên cơ sở đó các dự án, các đồ án quy hoạch đều phải đảm bảo và vượt chỉ tiêu đất cây xanh theo quy định. Các kênh rạch luôn được đặc biệt cân nhắc xem xét giữ lại và cải tạo. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải và rác thải theo công nghệ hợp lý, hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng về môi trường. TP Cần Thơ cố gắng khai thác tốt các thế mạnh để phát triển nhanh, phát triển cao hơn, nhưng không phá vỡ sự cân bằng trong đô thị và không làm mất đi bản sắc của một đô thị vùng sông nước. Chính sự phát triển hài hòa giữa kinh tế gắn kết trong mối tương quan với an sinh xã hội, với môi trường được lồng ghép với tính đặc trưng của đô thị đã và sẽ tạo nên khung phát triển toàn diện và vững chắc, tạo tính bền vững cho đô thị...

Ngoài ra, hiện nay, Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đang trong quá trình chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tế, mang tính khả thi cao. Đặc biệt là phù hợp với việc phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ mới - đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của toàn vùng ĐBSCL. Khi đề án này hoàn tất sẽ là cơ sở cho việc triển khai quy hoạch phát triển ngành và lĩnh vực, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của thành phố, giúp các nhà đầu tư và nhân dân trong và ngoài thành phố hiểu rõ yêu cầu phát triển của thành phố. Từ đó, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phát triển hài hòa, hiện đại, sáng, xanh - sạch - đẹp; xây dựng và vận động người dân thực hiện tiêu chí con người Cần Thơ “trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”.

Liên kết, hợp tác và phát triểnTP Cần Thơ, đô thị loại I trực thuộc Trung ương, là một trong 4 tỉnh, thành ĐBSCL thuộc vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL. Lợi thế của thành phố không chỉ ở lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản mà còn ở vị trí địa lý, cho phép phát triển các dự án trong các lĩnh vực như: hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông; nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến nông, thủy sản; dịch vụ và hạ tầng phục vụ du lịch... Với vị trí trung tâm của toàn vùng ĐBSCL, thành phố có nhiều lợi thế để phát triển trong sự liên kết với các khu vực, vùng, miền trong cả nước. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương thành phố... đã có nhiều chương trình ký kết với các địa phương vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, thời gian qua còn nhiều mặt hạn chế nên TP Cần Thơ cũng chưa thể gắn kết mạnh mẽ với các địa phương trong vùng nhằm hướng tới một mục tiêu chung: Vì sự phát triển ĐBSCL. Định hướng quá trình phát triển, lãnh đạo TP Cần Thơ khẳng định: Thành phố sẽ chủ động liên kết, hợp tác phát triển, coi trọng hợp tác toàn diện với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL, từ đó làm động lực phát triển chung, bền vững cả khu vực.

Trong bài báo “Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL” (Báo điện tử Cần Thơ, Hà Triều, 18/02/2012), Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ khẳng định tiếp tục kiên định thực hiện NQ45 trong quá trình phát triển, nhất là tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, động lực thúc đẩy sự phát triển ĐBSCL.