A. GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP. 

1. Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc các chương trình thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền quyết định mức góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế: Mức góp vốn đối với một doanh nghiệp tùy trường hợp sẽ do Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ quyết định.

3. Người quyết định cử đại diện phần vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp mà Quỹ góp vốn không được là người có liên quan với người được cử đại diện phần vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp đó.

4. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định cử người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp được Quỹ góp vốn trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp.

B. DANH SÁCH NHỮNG DOANH NGHIỆP GÓP VỐN. 

1. Công ty Cổ phần Đầu tư CADIF.

Địa chỉ: Tầng 6, Số 24-26 A1, KDC Hưng Phú 1, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TPCT

Mã số thuế: 1801087452

Ngày hoạt động: 10-11-2009

Giấy phép kinh doanh: 1801087452

Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê