Tin tức hoạt động khác
THÊM NGÂN HÀNG LỚN TĂNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VND
 242
 27/05/2016

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, tăng ở nhiều kỳ hạn so với biểu áp dụng từ cuối quý 3 vừa qua.

Cụ thể, biểu lãi suất VND tha''m khảo cho địa'' bàn Tp.HCM và Hà Nội của'' Sa''comba''nk đã tăng thêm 0,3-0,4%/năm ở nhiều kỳ hạn.

Tại các kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất huy động của'' Sa''comba''nk hiện đã lên 5,5%/năm, tha''y cho mức 5,2-5,4%/năm trước đó.

Tăng mạnh nhất là ở các kỳ hạn dài, từ 15-36 tháng, tăng từ 0,3-0,4%/năm, mức ca''o nhất theo đó lên 6,8%/năm.

Mức ca''o nhất trên biểu lãi suất huy động của'' Sa''comba''nk vẫn là 7,55%/năm tại kỳ hạn 13 tháng. Tuy nhiên, mức vượt trội này có thể chỉ để làm tha''m chiếu tính lãi suất cho va''y. Ngân hàng này cũng chú thích rõ, đây là kỳ hạn chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi tối thiểu từ 500 tỷ đồng.

Trước Sa''comba''nk, lãi suất huy động VND cũng đã tăng nhẹ và phổ biến ở nhiều ngân hàng lớn nhỏ trong hệ thống.


Tác giả: Sưu tầm

Ý kiến của bạn

 Ý kiến bạn đọc