Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành
Loại văn bản

Lĩnh vực
Từ khóa

STTXemTải xuốngSố hiệu văn bảnNgày kýNgười kýTrích yếu
1   43/QĐ-BNV23/12/2015Nguyễn Duy ThăngVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014.
2   99/2015/NĐ-CP20/10/2015Nguyễn Tấn DũngQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (Luật Nhà ở).
3   59/2015/NĐ-CP10/06/2015Nguyễn Tấn DũngChính phủ ban hành Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng
4   27/2015/TT-BTNMT29/05/2015Nguyễn Minh QuangVề đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5   09/2015/QĐ-TTg25/03/2015Nguyễn Tấn DũngBan hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
6   18/2015/NĐ-CP14/02/2015Nguyễn Tấn DũngQuy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
7   25 /2014/TT-BTTTT30/12/2014Nguyễn Bắc SonQuy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
8   22/2014/QĐ-UBND26/12/2014Lê Hùng DũngQuy định mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ
9   16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN06/06/2014Đặng Thanh Bình, Đinh Trung Tụng, Nguyễn Mạnh HiểnHướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
10   665/QĐ-UBND06/03/2014Lê Hùng DũngCông bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành phố Cần Thơ ban hành đến năm 2013 hết hiệu lực và còn hiệu lực thi hành
Trang:1 2