Dự án triển khai
TRỤ SỞ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP CẦN THƠ
 372
 07/09/2017
TRỤ SỞ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP CẦN THƠ

TRỤ SỞ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP CẦN THƠ

Quy mô dự án: diện tích khu đất 1.398m2; diện tích xây dựng 584m2; diện tích đất dự trữ : 1.420 m2 ; Tổng diện tích sử dụng : 3.689 m2; số tầng ca''o : 08 tầng. 

Tác giả: Cadif

Ý kiến của bạn

 Ý kiến bạn đọc