Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên
 330
 14/07/2016
Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết ngày 27-6-2016

Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết ngày 27-6-2016

(CT)- Ngày 27-6-2016, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Trong 6 tháng qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ khối; chú trọng đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết. Việc đăng ký và rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quan tâm thực hiện, góp phần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đảng được thực hiện đúng theo kế hoạch. Công tác rà soát, quy hoạch, kiện toàn tổ chức cấp ủy được tiến hành thường xuyên theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy và chi bộ từng bước được nâng lên. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Trong 6 tháng, Đảng ủy Khối đã kết nạp 229 đảng viên, đạt 91,6% kế hoạch. Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đảng các cấp phối hợp tốt với chính quyền và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; từng bộ phận phòng, ban, cơ quan, đơn vị đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, đề ra các giải pháp sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đề nghị từ nay đến cuối năm, Đảng ủy Khối đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ… gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"... Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của các ngành cơ quan, đơn vị; xây dựng kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…


Tác giả: Thanh Thy
Nguồn: Báo điện tử Cần Thơ

Ý kiến của bạn

 Ý kiến bạn đọc