Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng TPCT tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho 500 cấp ủy viên cơ sở, báo cáo viên
 464
 15/07/2016
Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng TPCT tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho 500 cấp ủy viên cơ sở, báo cáo viên

Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng TPCT tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho 500 cấp ủy viên cơ sở, báo cáo viên

Ngày 09/6/2016, Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho hơn 500 đồng chí cấp ủy viên cơ sở và báo cáo viên của tổ chức cở sở Đảng thực thuộc Đảng bộ Khối.
Ngày 09/6/2016, Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho hơn 500 đồng chí cấp ủy viên cơ sở và báo cáo viên của tổ chức cở sở Đảng thực thuộc Đảng bộ Khối.
hoctap_NQ12 (4).JPG
Đồng chí Nguyễn Quang Nghị - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VP Đoàn Khối

Trong thời gian 1,5 ngày, các cấp ủy viên cơ sở và báo cáo viên được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng kháo XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đánh giá thực hiện nhiệm vuej phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 6/2016, Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố sẽ tổ chức 2 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho hơn 1.000 cấp ủy viên các cơ sở Đảng trực thuộc và đảng viên là trưởng, phó phòng, ban cấp sở, tương đương.


* Một số hình ảnh tại hội nghị:

hoctap_NQ12 (1) (1).JPG

hoctap_NQ12 (6).JPG

hoctap_NQ12 (2).JPG

hoctap_NQ12 (3).JPG

hoctap_NQ12 (5).JPG

Tác giả: Anh Dũng
Nguồn: Báo điện tử Cần Thơ

Ý kiến của bạn

 Ý kiến bạn đọc