Kết quả trồng và chăm sóc cây xanh (cây bần)” tại huyện Phong Điền của Đoàn thanh niên Quỹ

1. Thời gian thực hiện:
- Thời gian khảo sát: Ngày 25 tháng 5 năm 2018.
Sau 4 tháng triển khai, khảo sát đã chọn đoạn sông Phong Điền(Cần Thơ) 2 đơn vị : Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh và ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Nghĩa.
Ngày 14/ 8/ 2018: Nhận 1.590 cây bần, khấu hao cây: 38 cây, vận động trong dân: 371 cây.
- Đơn vị xã Mỹ Khánh: 800 cây, đã trồng được 150 cây, hiện cây phát triển tốt.
- Đơn vị xã Nhơn Nghĩa: 790 cây, đã trồng được 60 cây, hiện tại cây phát triển tốt, tỷ lệ hao hụt: 28 cây.
Tổng số cây còn lại: 1.751 cây, hiện tại cây được dâm trồng, chăm sóc đến ngày 16/11/2018 chờ nước xuống sẽ trồng hết số cây còn lại.
Ngày 14 tháng 8 năm 2018 nhận cây trồng, các đơn vị đã thực hiện trồng trên tuyến sông Phong Điền được 1.590 cây và tiếp tục trồng dự kiến đến ngày 16/ 11/2018 (nhằm ngày 10/10 âm lịch) sẽ trồng hết số cây còn lại. Công trình được đoàn viên thanh niên, người dân của 2 đơn vị trực tiếp trồng và chăm sóc bảo dưỡng, quản lý.
-Lễ ra quân công trình 30/ 8/ 2018
-Khánh thành công trình dự kiến 20/ 11/ 2018.
 
   Hình ảnh chị đoàn trồng bần   
 
2. Quy mô công trình:
Thực hiện tại 2 đơn vị xã Mỹ Khánh và xã Nhơn Nghĩa, thực hiện công trình với chiều dài 12,2km (5,5km xã Mỹ Khánh, 6,7km xã Nhơn Nghĩa).
 
3. Kinh phí thực hiện:
Được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển, Chi đoàn Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Huyện ủy,  UBND huyện tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí để công trình được thực hiện. Với tổng kinh phí : 200.750.000 (Hai trăm triệu bảy trăm năm chục nghìn đồng).
Tổng cộng: 3.650 cây x 30.000 đồng = 109.500.000đ ( đã bao gồm thuế).
(Một trăm lẽ chín triệu năm trăm nghìn).
Cây tràm: 25.000/ cây x 3.650 cây = 91.250.000đ
Tổng cộng : 200.750.000 (Hai trăm triệu bảy trăm năm chục nghìn đồng).
 
 
4. Tổ chức thực hiện:
Chi đoàn Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ, Huyện đoàn, cùng 2 đơn vị xã Mỹ Khánh, xã Nhơn Nghĩa phối hợp khảo sát thực tế và tiến hành trồng. Công trình được đoàn viên thanh niên, các ban ngành đoàn thể xã và người dân trực tiếp trồng, chăm sóc bảo dưỡng, quản lý.
Ban thường vụ Huyện đoàn Phong Điền thường xuyên kiểm tra, nhắc nhỡ tiến độ trồng và chăm sóc cây bần để công trình thanh niên năm 2018 đạt hiệu quả cao.
Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện công trình thành niên năm 2018 “ Trồng và chăm sóc cây xanh (cây bần)” tại huyện Phong Điền.
 
 
 
Nguồn: Chi Đoàn Quỹ đầu tư phát triển TPCT
Ảnh: Chi Đoàn Quỹ đầu tư phát triển TPCT

TIN LIÊN QUAN