Pháp hỗ trợ phát triển hạ tầng cho Cần Thơ, Đà Nẵng

 

Ngày 10/10, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn dự án “Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực thể chế cho Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ và Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng."

 

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ và Đà Nẵng được Cơ qua''n Phát triển Pháp (a''FD) hỗ trợ tín dụng 20 triệu euro để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của'' ha''i thành phố. Hợp đồng sẽ được thực hiện trong thời gia''n 18 tháng, do công ty Tư vấn Sofreco (có trụ sở tại Pháp) liên da''nh với công ty Mekong Economics (có trụ sở tại Hà Nội) cung cấp dịch vụ tư vấn.

 

Ha''i quỹ này cũng nhận được khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 500.000 euro thông qua'' Thỏa'' ước viện trợ CVN 1125 02E nhằm hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường thể chế cho ha''i quỹ, trong đó Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ làm chủ dự án. Các sở, ba''n, ngành thành phố và các chủ dự án được cung cấp tín dụng từ nguồn hỗ trợ này.

 

Hợp đồng được thực hiện trên các nguyên tắc như đào tạo đội ngũ cán bộ tha''m gia'' dự án; kết hợp các chuyên gia'' làm việc giữa'' ha''i nước Việt Na''m và Pháp có lưu ý đến những quy định về môi trường; xử lý việc thực hiện dự án phù hợp với tình hình của'' địa'' phương.

 

Việc đào tạo do công ty tư vấn Sofreco thực hiện sẽ tạo ra'' đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn ca''o, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đương đầu với những khó khăn trong quá trình phát triển đô thị của'' ha''i thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

 

Năm 2013 đánh dấu 40 năm thiết lập qua''n hệ ngoại gia''o giữa'' ha''i nước Việt Na''m và Pháp trên nhiều lĩnh vực. Pháp luôn giữ vị trí là một trong các nhà tài trợ ODa'' lớn nhất châu Âu dành cho Việt Na''m, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, chuyển gia''o công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp.

 


Tác giả: Sưu tầm  

TIN LIÊN QUAN