Đối tác nước ngoài

Trong thời gian qua, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Cần Thơ đã tích cực trong công tác tiếp xúc các cơ quan, tổ chức quốc tế, cũng như các cấp có thẩm quyền từ Trung Ương đến địa phương để có thể huy động nguồn vốn vay và tài trợ từ các tổ chức quốc tế, góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong các cơ quan, tổ chức đã tiếp cận để tìm nguồn vốn vay, tiêu biểu có 02 tổ chức đã có quan hệ hợp tác cho vay đối với Quỹ là Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Thế giới (WB). Trong tương lai không xa, với tiềm năng phát triển ngày càng lớn, Quỹ sẽ cố gắng tiếp cận và tìm kiếm thêm nhiều đối tác quốc tế để có thể vay vốn từ các tổ chức quốc tế khác triển khai các dự án cho vay và đầu tư trực tiếp của Quỹ.

 

A. Công tác huy động từ nguồn vốn WB

 

Việc tiếp cận được nguồn vốn từ World Bank có ý nghĩa rất quan trọng đối với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ, mở ra cơ hội huy động vốn dài hạn bằng tiền đồng Việt Nam với quy mô lớn, lãi suất thấp. Một mặt giúp Quỹ bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư gián tiếp và trực tiếp, mặt khác giúp giải quyết các nhu cầu bức xúc về vốn của các thành phần kinh tế, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

 

B. Công tác huy động vốn từ nguồn AFD

 

Giới thiệu về AFD: Cơ quan phát triển Pháp AFD là một cơ quan phát triển nhà nước của Pháp, có văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, là một kênh tài chính quan trọng của Chính phủ Pháp nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội cho Việt Nam. 

 

Bên cạnh nguồn vốn huy động từ WB, Quỹ còn thực hiện huy động nguồn vốn từ Cơ quan phát triển Pháp AFD. Để có thể tiếp cận được nguồn vốn này, nhiều Tư vấn quốc tế đã đến và làm việc với Quỹ để xác định nhu cầu, năng lực thực hiện dự án của Quỹ gồm Tư vấn thực hiện dự án Nghiên cứu khả thi khoản tài trợ của AFD (Nodalis), Tư vấn thực hiện dự án Chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (Rouchy), Tư vấn thực hiện dự án Tăng Cường năng lực (Sofreco). Khoản tài trợ cho Quỹ được thực hiện và kết hợp song song với Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng, vì vậy cả 2 Quỹ cùng đồng hành trong các bước triển khai dự án AFD. Điểm đánh dấu việc thực hiện dự án AFD thành công là việc ký kết thỏa ước giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp diễn ra tại Pháp vào tháng 11/2011. Sau đó, hợp đồng cho vay lại giữa đại diện Bộ Tài Chính và đại diện 2 Quỹ Cần Thơ và Đà Nẵng đã được ký kết tại Cần Thơ vào tháng 12/2011.

 

Nguồn: QĐTPT