CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐIỆN THOẠI:
(84-292) 3817 704
Tìm kiếm văn bản
Thể loại:  
Lĩnh vực:  
Cơ quan ban hành:  
Nội dung tìm kiếm:   
Văn bản pháp luật

THÔNG TƯ 86/2021/TT-BTC NGÀY 06/10/2021 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 147/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Số/Ký hiệu: THÔNG TƯ 86/2021/TT-BTC

Ngày ký: 06/10/2021

Người ký: Thứ Trưởng Nguyễn Đức Chi

Trích yếu: THÔNG TƯ 86/2021/TT-BTC NGÀY 06/10/2021 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 147/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Cơ quan ban hành: Chính Phủ

Ngày ban hành: 06/10/2021

Loại văn bản: Thông tư

Ngày đăng: 06/10/2021

File đính kèm: Download

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

Số/Ký hiệu: NGHI ĐỊNH số 147/2020/NĐ-CP

Ngày ký: 08/12/2020

Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trích yếu: QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

Cơ quan ban hành: Chính Phủ

Ngày ban hành: 08/12/2020

Loại văn bản: Nghị định

Ngày đăng: 08/12/2020

File đính kèm: Download

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT - KHÁCH HÀNG