CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐIỆN THOẠI:
(84-292) 3817 704
Tìm kiếm văn bản
Thể loại:  
Lĩnh vực:  
Cơ quan ban hành:  
Nội dung tìm kiếm:   
Văn bản pháp luật

Chính phủ ban hành Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Số/Ký hiệu: 59/2015/NĐ-CP

Ngày ký: 10/06/2015

Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu: Chính phủ ban hành Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Cơ quan ban hành:

Ngày ban hành: 01/12/2014

Loại văn bản: Nghị định

Ngày đăng: 01/12/2014

File đính kèm: Download

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (Luật Nhà ở).

Số/Ký hiệu: 99/2015/NĐ-CP

Ngày ký: 20/10/2015

Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (Luật Nhà ở).

Cơ quan ban hành:

Ngày ban hành: 01/12/2014

Loại văn bản: Nghị định

Ngày đăng: 01/12/2014

File đính kèm: Download

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014.

Số/Ký hiệu: 43/QĐ-BNV

Ngày ký: 23/12/2015

Người ký: Nguyễn Duy Thăng

Trích yếu: Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014.

Cơ quan ban hành:

Ngày ban hành: 01/12/2014

Loại văn bản: Quyết định

Ngày đăng: 01/12/2014

File đính kèm: Download

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT - KHÁCH HÀNG