Đại hội công đoàn cơ sở Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ, lần IV, nhiệm kỳ 2023 -2028

     Sáng ngày 25/4/2023, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
     Đại hội vinh dự được đón tiếp Đ/c Nguyễn Thị Diệu Hiền  - Chủ tịch công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ; Đ/c Lê Văn Thống - Bí thư Đảng Ủy- Giám đốc Quỹ; Ban giám đốc cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Quỹ, Cty đến tham dự.
     Trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức thành phố; sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, và sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện rất quan trọng của lãnh đạo cơ quan; Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, phong trào bằng các kế hoạch, chương trình với nhiều giải pháp thích hợp, từng bước phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức Công đoàn, tạo được sự tín nhiệm của đoàn viên, góp phần thực hiện đạt yêu cầu, chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.
     Đại hội Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giai đoạn đến năm 2023. Qua đó, xác định mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển thành phố trong 5 năm tới (nhiệm kỳ 2023 – 2028) nhằm động viên đoàn viên, người lao động (viết tắt là ĐV-NLĐ) ra sức phấn đấu xây dựng đội ngũ ĐV-NLĐ và tổ chức công đoàn lớn mạnh, góp phần tích cực xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh.
     Tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Thị Diệu Hiền  - Chủ tịch công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ; Đ/c Lê Văn Thống - Bí thư Đảng Ủy - Giám đốc Quỹ, đã phát biểu ý kiến chỉ đạo cũng như đề ra một số định hướng, nhiệm vụ đối với hoạt động Công đoàn Quỹ trong nhiệm kỳ mới.
     Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí. Bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở Quỹ, kết quả Đ/c Trần Bảo Quyên đắc cử vị trí Chủ tịch Công đoàn Quỹ. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
    Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã thống nhất bầu Đ/c Lưu Bích Vân giữ chức Phó Chủ tịch CĐCS Quỹ và Ủy ban kiểm tra CĐCS Quỹ gồm 03 đồng chí.
     Sau đây một số hình ảnh đại hội:
Hình ảnh: chào cơ Quốc ca - Công đoàn ca
Hình: Chào cờ Quốc ca - Công đoàn ca
Hình: Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình, quy chế  làm việc
Hình: Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình, quy chế  làm việc
Hình: Đ/c Nguyễn Thị Diệu Hiền - Chủ tịch Công đoàn viên chức TPCT phát biểu chỉ đạo
Hình: Đ/c Lê Văn Thống – Bí Thư Đảng Uỷ- Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TPCT phát biểu chỉ đạo
Hình: Đại hội tiến hành bầu cử
Hình: Đại hội tiến hành bầu cử
Hình: Đại hội tiến hành bầu cử
Hình: Đại hội tiến hành bầu cử
Hình: Đại hội tiến hành bầu cử
Hình: Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt và hứa hẹn với Đại hội
Hình: Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 chụp hình lưu niệm
 
Nguồn: VP-QĐTPT

TIN LIÊN QUAN