Thông báo mới

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 58b/QĐ-QĐTPT ngày 08/10/2021 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ thông báo việc lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá tài sản với nội dung sau:
I. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá
- Tên đơn vị: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ
- Địa chỉ: Số 24 - 26 Lý Thái Tổ, Khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
II. Thông tin tài sản bán đấu giá Khu đất HH2a
1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất khu đất HH2a
2. Vị trí của khu đất: Khu tái định cư Trung tâm Văn hoá Tây Đô (Hợp phần 1 – khai thác quỹ đất) phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
3. Diện tích: 1.472,0 m2
4. Giá khởi điểm: 33.856.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng).
5. Tài sản gắn liền trên khu đất: không có.
6. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài
- Hiện trạng khu đất: đất sạch chưa đầu tư xây dựng.
7. Quy hoạch sử dụng đất
- Xây dựng công trình dịch vụ hỗn hợp kết hợp ở theo quy hoạch
III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14 quy định cụ thể như sau:
1. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp côngbố trong thời gian gần nhất;
2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
3. Chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, trong đó có việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, cam kết không vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản;
4. Hồ sơ pháp lý của đơn vị: Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập;
5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
6. Năng lực kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá;
7. Đấu giá viên phải đảm bảo đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư Pháp ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên; phải được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đấu giá viên.
IV. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản
- Hồ sơ nộp trực tiếp từ 7 giờ 00 phút ngày 18/01/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/01/2022 (Trong giờ hành chính).
- Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện từ ngày 18/01/2022 đến ngày 19/01/2022.
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.
V. Địa điểm nộp hồ sơ
- Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ
- Địa chỉ: Số 24 – 26 Lý Thái Tổ, Khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: 0292 3762379
- Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ thông báo đến các tổ chức đấu giá được biết.
 
Nguồn: Phòng Kinh doanh - QĐTPT

TIN LIÊN QUAN