Thông báo về việc ký kết hợp đồng cho thuê lại đất và cơ sở hạ tầng tại dự án Khu Công nghiệp Hưng Phú I (Cụm A), P. Tân Phú, Q. Cái Răng, TPCT

I.     Trang bìa của Hợp đồng:
 
 
II.    Nội dung chính hợp đồng:
1. Tên Hợp đồng: HỢP ĐỒNG CHO THUÊ LẠI ĐẤT VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG TRÊN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÚ I (CỤM A)
2. Số và ngày ký Hợp đồng: 13/HĐ/TLĐ.KCN.HPI ngày 29 tháng 09 năm 2023
3. Cơ sở pháp lý chính cho việc kí kết:
- Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú I (cụm A) do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ đầu tư;
- Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 498968 ký ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Sở tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ cấp cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần thơ;
- Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 759236 ký ngày 18 tháng 9 năm 2020của Sở tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ cấp cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần thơ;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Nguyễn Lộc Anh – Cần Thơ số 1801714311 cấp ngày 08/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp cho Công ty cổ phần Nguyễn Lộc Anh – Cần Thơ;
- Công văn số 01/CV-BQLKCKCX&CNCT ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Công ty cổ phần Nguyễn Lộc Anh – Cần Thơ V/v xin chấp thuận cho thuê đất tại Khu công nghiệp Hưng Phú I (Cụm A) do Quỹ Đầu tư phát triển làm chủ đầu tư.
- Công văn số 788/BQL-QHXDĐT ngày 29/9/2023 V/v thống nhất về nguyên tắc để Quỹ Đầu tư phát triển cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất (Công ty cổ phần Nguyễn Lộc Anh – Cần Thơ) để triển khai dự án tại Khu công nghiệp Hưng Phú 1 (Cụm A)
4. Bên cho thuê lại đất (Bên A):
- QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ;
- Đại diện: Ông Lê Văn Thống, Chức vụ:Giám đốc.
5. Bên thuê lại đất (Bên B):
- CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN LỘC ANH – CẦN THƠ
- Đại diện: Bà Nguyễn Lộc Tuý Anh, Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: 133C Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Mã số thuế: 1801714311, đăng kí thay đổi lần thứ 1, ngày 19 tháng 7 năm 2022.
6. Thông tin: diện tích, vị trí, mục đích thuê, thời hạn thuê:
- Diện tích thuê: 152.075 m2 (bằng chữ: Một trăm năm mươi hai nghìn, không trăm bảy mươi lăm mét vuông).
- Vị trí: theo sơ đồ đính kèm.
- Mục đích thuê: Đầu tư  theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Nguyễn Lộc Anh – Cần Thơ;
- Thời gian thuê: Đến năm 2066 (Theo Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 498968 và CX 759236);
7. Một số nội dung chính về trách nhiệm Bên B:
- Thanh toán đầy đủ tiền thuê lại đất theo đúng thời gian đã thỏa thuận. Kể từ ngàyđến hạn thanh toán mà bên B chưa thanh toán thì bên A sẽ tính lãi trên số tiềnchậm trả vớilãi suất 1,2%/ tháng. Thời gian chậm trả tối đa không quá 10 (mười) ngày, quá thời gian này bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thu hồi lại phần đất cho thuê. Bên A sẽ hoàn trả lạisố tiền thuê đất bên B thanh toán sau khi trừ đi 10% tiền phạt trên tổng số tiền bên B đã nộp.
- Sử dụng khu đất đã thuê đúng với mục đích ghi trong hợp đồng thuê đất và giấy phép đầu tư (hoặc Quyết định chấp thuận đầu tư).
 
Nguồn: Phòng Đầu Tư

TIN LIÊN QUAN