Thông tin cho vay đầu tư

I. Đối tượng cho vay
Đối tượng cho vay là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kếtcấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương đã được Ủy bannhân dân thành phố ban hành.      
Cụ thể các dự án thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ được ban hành kèm theo Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12năm 2016 của Ủy bannhân dân thành phố Cần Thơ:
 
Các dự án thuộc nhóm 1:
1. Đầu tư phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời;
2. Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường;
3. Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng; Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, bao gồm cả các cảng sông và các hạng mục phụ trợ; đường và cầu thu phí, đường bộ, bến xe, tàu, cầu, phà;
4. Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
5. Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
6. Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề;
7. Đầu tư xây dựng, cải tạo công trình thủy lợi;
8. Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, thiết bị phục vụ nông nghiệp và công nghiệp chế biến: chế tạo các loại máy canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, các kho bảo quản phục vụ xuất khẩu;
9. Đầu tư dự án hạ tầng thuộc lĩnh vực nông nghiệp: trang trại, nông trường, trại giống, cơ sở sản xuất, chế biến lương thực;
10. Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên…);
11. Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, khu tái định cư, văn hóa, thể dục thể thao, công viên;
12. Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang.
 
Các dự án thuộc nhóm 2:
1. Đầu tư kết cấu hạ tầng;
2. Đầu tư cơ sở hạ tầng các dự án cơ sở hạ tầng thuộc ngành công nghiệp hóa chất (phân bón, phân bón sinh học, thuốc thú y);
3. Đầu tư cơ sở hạ tầng các dự án thuộc ngành may mặc;
4. Đầu tư cơ sở hạ tầng các dự án thuộc ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin;
5. Đầu tư cơ sở hạ tầng các dự án thuộc ngành công nghiệp cơ khí chế tạo (ô tô, đóng tàu, thiết bị máy toàn bộ, máy nông nghiệp, cơ điện tử);
6. Siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị;
7. Đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương;
8. Đầu tư, cải tạo, nâng cấp phương tiện phục vụ du lịch, làng nghề truyền thống, xây dựng phát triển thương hiệu;
 
II.  Điều kiện cho vay
Quỹ xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau:
1. Các dự án phải thuộc đối tượng quy định tại Phần I.
2. Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Hồ sơ dự án phải đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực.
3. Có phương án sản xuất, kinh doanh có lãi và phương án bảo đảm trả được nợ.
4. Phải bảo đảm đủ nguồn vốn để thực hiện dự án và các điều kiện tài chính cụ thể của phần vốn đầu tư ngoài phần vốn vay của Quỹ.
5. Thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định của Quỹ.
6. Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác không hình thành từ vốn vay nhưng được dùng đảm bảo tiền vay tại Quỹ thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc tại một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam.
7. Chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
8. Chủ đầu tư phải có bộ máy quản lý đủ năng lực và trình độ chuyên môn để điều hành hoạt động của dự án.
9. Người đại diện theo pháp luật của dự án đầu tư phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực của dự án hoặc lĩnh vực liên quan đến dự án.
 
III. Thời hạn cho vay
Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng vay phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của từng dự án nhưng tối đa là 15 năm. Trường hợp đặc biệt vay trên 15 năm, do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.
 
IV. Lãi suất cho vay
Lãi suất cho vay hiện nay tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ:
 
- Đối với các dự án thuộc nhóm 1: 6,95%/năm.
- Đối với các dự án thuộc nhóm 2: 7,45%/năm.
 
Hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, căn cứ nguyên tắc xác định lãi suất theo quy định Quỹ sẽ trình Hội đồng quản lý phê duyệt và trìnhỦy ban nhân dân thành phố ra quyết định ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ.
 
Nguồn: P. Tín dụng Ủy Thác

TIN LIÊN QUAN