Phụ lục Hợp đồng thuê lại đất số: 01/PLHĐ/TLĐ.KCN.HPI ngày 12 tháng 10 năm 2023

Nguồn: QĐTPT-VP

TIN LIÊN QUAN