TP Cần Thơ đầu tư dự án KĐTM và Khu CNTT tập trung

 
 
Chủ đầu tư của Dự án là Quỹ Đầu tư và Phát triển TP Cần Thơ. Hình ảnh: Minh Thành
 
(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1523/BXD-PTĐT phúc đáp UBND TP Cần Thơ về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị mới (KĐTM) và Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Nội dung cụ thể như sau:
 
1. Dự án KĐTM và Khu CNTT tập trung, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ (gọi tắt là Dự án) có quy mô sử dụng đất là 72,397ha. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND TP Cần Thơ sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.
 
2. Thành phần hồ sơ của Dự án cơ bản đã thực hiện theo quy định tại Điều 26 và Khoản 5, Điều 32 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; thành phần hồ sơ hiện còn thiếu: Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, Văn bản phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương về các nội dung liên quan của Dự án, Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị, kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị.
 
3. Nội dung cho ý kiến chấp thuận đầu tư
 
- Về sự phù hợp với quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị
Dự án đã được UBND quận Cái Răng TP Cần Thơ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 17/02/2017; có quy mô sử dụng đất là 72,397ha; trong đó KĐTM là 52,3751ha, Khu CNTT tập trung là 20,0219ha, quy mô dân số dự kiến là 10.475 người. KĐTM có đất giáo dục là 2,887ha, đất công viên cây xanh, mặt nước là 5,288ha. Đối chiếu với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch QCXDVN 01:2008/BXD, quy hoạch chi tiết của Dự án còn thiếu đất xây dựng trung tâm y tế.
 
Quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án được lập trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng (Quyết định phê duyệt số 1089/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của UBND TP Cần Thơ). Theo Điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ (Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ), khu vực Dự án có chức năng sử dụng đất là cây xanh công viên theo tuyến.
Căn cứ văn bản số 2621/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đối với khu vực Trung tâm văn hóa Tây Đô thuộc quận Cái Răng, UBND TP Cần Thơ đã triển khai nghiên cứu, lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ tại khu vực quận Cái Răng. Ngày 20/10/2016, UBND TP Cần Thơ có Quyết định số 3219/QĐ-UBND đưa Dự án vào danh mục điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
 
Quy hoạch chi tiết của dự án đã xác định quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là 40.168,6m2 (tương đương gần 17,2% diện tích ở KĐTM), chưa đủ so với yêu cầu là 20% theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
 
- Về sự cần thiết đầu tư
 
Để cụ thể hóa định hướng quy hoạch tổng thể phát triển Khu CNTT tập trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ), TP Cần Thơ đã xác định xây dựng vùng chuyên biệt cho lĩnh vực CNTT công nghệ cao. Do đó, việc đầu tư xây dựng KĐTM và Khu CNTT tập trung, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ là cần thiết. Dự án sẽ góp phần cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng, xây dựng một KĐTM hiện đại để bổ sung quỹ nhà ở, CNTT tập trung góp phần thúc đẩy phát triển ngành CNTT TP Cần Thơ.
 
- Về tính khả thi và hiệu quả đầu tư của dự án
 
Chủ đầu tư của Dự án là Quỹ Đầu tư và Phát triển TP Cần Thơ. Quỹ Đầu tư và Phát triển TP Cần Thơ là một tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc UBND TP Cần Thơ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2009 theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 15/10/2008 và sau đó được thay thế bởi Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 02/04/2009 của UBND TP Cần Thơ.
 
Theo báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 được kiểm toán độc lập tại Báo cáo kiểm toán số 782/2017/BC.KTTC-AASC.KT1 ngày 15/3/2017 của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC cho thấy tổng vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư là 709 tỷ đồng. Như vậy số vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư dành cho dự án đảm bảo yêu cầu trên 20% tổng mức đầu tư của dự án (1.370 tỷ đồng) được quy định tại Điều 16 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.
 
-Ý kiến chấp thuận đầu tư dự án
 
Đề nghị UBND TP Cần Thơ xem xét quyết định việc chấp thuận đầu tư Dự án theo thẩm quyền và lưu ý một số vấn đề sau:
 
+ Việc thực hiện chấp thuận đầu tư Dự án phải tuân thủ đầy đủ pháp luật về quy hoạch đô thị, nhà ở, đất đai và các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.
+ Có giải pháp bổ sung quỹ đất cho nhà ở xã hội, đất xây dựng trung tâm y tế và các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu.
+ Lập hồ sơ đề xuất các khu vực phát triển đô thị, cập nhật dự án vào danh mục dự án của khu vực phát triển đô thị dự kiến thành lập.
 
Tác giả: Đoan Trang
Nguồn: Báo điện tử Xây dựng: baoxaydung.com.vn