Chi đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển TPCT đã tiến hành Đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Vào ngày 19/05/2022, Chi đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển TPCT đã tiến hành Đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2024, để tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022 – 2024; bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 
 
 
 
 
 
Danh sách đắc cử BCH Chi đoàn Quỹ đầu tư phát triển TPCT nhiệm kỳ 2022 – 2024 sau:
- Đ/c Nguyễn Quốc Lợi - Bí thư Chi đoàn
- Đ/c  Lê Nhật Vinh - Phó Bí thư Chi đoàn
- Đ/c  Tạ Chí Nghĩa, Đ/c Nguyễn Phước Toàn, Đ/c Nguyễn Việt Phương - Ủy viên BCH Chi đoàn
 
 
Nguồn: Chi Đoàn Quỹ Đầu tư phát triển TPCT

TIN LIÊN QUAN