Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2022

- Đại hội có mặt 36 đại biểu chính thức (đoàn viên) trên tổng số 40 đại biểu chính thức (đoàn viên) được triệu tập.
- Khách mời gồm có 06 đại biểu (ghi rõ họ tên và chức danh từng đồng chí):
1. Đ/c Nguyễn Thanh Sử - UVBCH Thành Đoàn – Bí Thư Đoàn Khối CQDCĐ TP. Cần Thơ
2. Đ/c Lê Văn Thống – Bí Thư Đảng Ủy – Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển
3. Đ/c Nguyễn Việt Phương – Đảng ủy viên – Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển.
4. Đ/c Lư Thu Thảo – Đảng ủy viên – Bí Thư Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển.
5. Đ/c Lư Thu Thảo – Đảng ủy viên – Bí Thư Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển.
6. Đ/c Lê Thiện Thọ - UVBCH Chi bộ - Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư CADIF.
 
 - Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm có 03 đồng chí:
1. Đ/c Trần Bảo Quyên
2. Đ/c Nguyễn Quốc Lợi
3. Đ/c Phạm Quốc Thịnh
 
- Đoàn Thư ký gồm có 02 đồng chí:
1. Đ/c Phạm Việt Tiến
2. Đ/c Trần Thụy Thùy Trang
- Đại hội đã biểu quyết công nhận 36 đồng chí đủ tư cách đại biểu:
1. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng công tác nhiệm kỳ tới do đồng chí Nguyễn Quốc Lợi trình bày trước Đại hội.
 
2. Đại hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua 19 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, cụ thể:
1/ Từ 90% ĐVTN trở lên được học tập các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn và chính sách pháp luật của Nhà Nước.
2/ 100% ĐVTN hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được phân công.
3/ Từ 90% ĐVTN trở lên đạt danh hiệu cá nhân lao động tiên tiến.
4/ Chi đoàn phấn đấu đạt danh hiệu vững mạnh hàng năm.
5/ 90% Đoàn viên được xếp loại xuất sắc hàng năm.
6/ 100% Đảng viên trong độ tuổi Đoàn hoàn thành nhiệm vụ sinh hoạt đoàn.
7/ 100 % ĐVTN tham gia đóng góp các cuộc vận động đóng góp do Đoàn khối phát động.
8/ 100% ĐVTN tiếp tục đăng ký thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnhhọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.
9/ 100% đoàn viên ưu tú được tham gia học lớp nhận thức về Đảng.
10/ Giới thiệu được ít nhất 07 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và ít nhất 05 ĐV được kết nạp.
11/ 100% ĐVTN tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, về nguồn, các phong trào thi đua do các đoàn thể, chính quyền tổ chức.
12/ Trong nhiệm kỳ tổ chức ít nhất 01 công trình thanh niên và thực hiện ít nhất 01 phần việc thanh niên (Tổ chức ít nhất 01 hoạt động như trồng cây gắn với bảo vệ môi trường).
13/ Tổ chức ít nhất 01 hoạt động phù hợp nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ trong năm kết hợp với tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN tại Chi đoàn như: tọa đàm, thi tìm hiểu, về nguồn, thể thao, văn nghệ…
14/ Trong nhiệm kỳ tổ chức ít nhât 01 chuyến hành quân về nguồn.
15/ Tổ chức ít nhất 01 hoạt động thể thao, văn nghệ, trò chơi giao lưu với các đơn vị bạn.
16/ 100 % ĐVTN được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng.
17/ Phấn đấu ít nhất 02 ĐV thi đậu cao học.
18/ Vận động ĐVTN hiến máu ít nhất 08 đơn vị máu.
19/ 100% ĐVTN được khuyến khích, hỗ trợ và tham gia học tập hoặc nâng cao trình độ lý luận chính trị hoặc chuyên môn nghiệp vụ, hoặc vi tính, ngoại ngữ, và các kỹ năng viết, diễn giải...
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% thông qua.
 
3. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2019 - 2022:
- Ban Chấp hành gồm 05 đồng chí:
1. Đ/c Nguyễn Quốc Lợi;
2. Đ/c Nguyễn Việt Phương;
3. Đ/c Đỗ Thị Thiên Thanh;
4. Đ/c Phạm Quốc Thịnh;
5. Đ/c Lê Nhật Vinh.
- Bí thư Đ/c Nguyễn Quốc Lợi
- Phó Bí thư Đ/c Phạm Quốc Thịnh
- Phụ trách công tác kiểm tra của Đoàn Đ/c Phạm Quốc Thịnh
4. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội với 36 đại biểu chính thức (đoàn viên) tán thành và 0 đại biểu chính thức (đoàn viên) không tán thành.
 
 
Nguồn: Chi Đoàn Quỹ đầu tư phát triển TPCT
Ảnh: Chi Đoàn Quỹ đầu tư phát triển TPCT

TIN LIÊN QUAN