Phong cách Hồ Chí Minh

1. Về phong cách tư duy
- Phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại.
- Phong cách tư duy độc lập, tự chủ sáng tạo.
- Phong cách tư duy hài hoà, uyển chuyển, có lý có tình.
2. Về phong cách làm việc
Phong cách làm việc Hồ Chí Minh được thể hiện ở phong cách lãnh đạo và phong cách làm việc khoa học và đổi mới.
2.1. Phong cách lãnh Đạo
- Dân chủ, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
- Tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên.
- Phong cách quần chúng, luôn luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân.
- Về phong cách nêu gương, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.
2.2. Phong cách làm việc khoa học và đổi mới
- Phong cách làm việc khoa học, khách quan và trung thực.
- Phong cách làm việc luôn đổi mới.
3. Phong cách diễn đạt
Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh thể hiện rõ nhất trong cách nói và viết của Người. Cụ thể:
- Cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực.
- Diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng, có lượng thông tin cao.
- Sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng, gắn với những hình ảnh, sự ví von, so sánh cụ thể.
- Phong cách diễn đạt luôn luôn biến hoá, nhất quán mà đa dạng.
4. Phong cách ứng xử
- Khiêm tốn, nhã nhặn lịch thiệp.
- Chân tình, nồng hậu, tự nhiên.
- Linh hoạt, chủ động, biến hoá.
5. Phong cách sống
- Sống cần, kiệm, liêm, chính.
- Sống hài hoà, kết hợp nhuần nhuyễn văn hoá Đông- Tây.
- Tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên.
 
Nguồn: BTG Thành Uỷ Cần Thơ – Năm 2017

TIN LIÊN QUAN