Đại Hội Lần Thứ II Nhiệm Kỳ 2022 – 2025

Nội dung đại hội:
- Báo cáo chính trị
- Báo cáo kiểm điểm của chi ủy ( hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ) nhiệm kỳ 2020 – 2022
- Đại hội thảo luận các văn kiện đại hội
- Phát biểu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên
- Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ
- Chi ủy nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ
- Thông qua nghị quyết đại hội
1. Chi Bộ Tài chính Kế toán và Kinh doanh
Hình ảnh: Chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca
Hình ảnh: Phát biểu chỉ đạo Đc Lê Văn Thống - Bí thư  Đảng Ủy Quỹ Đầu tư phát triển TPCT
Hình ảnh: Bầu ban Bí thư mới của Chi bộ TCKT - KD
Hình Ảnh: Ban Bí Thư nhiệm kỳ mới
- Đc: Nguyễn Văn Pin - Bí thư
- Đc: Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Bí thư
- Đc: Lại Thanh Nguyên - Ủy viên
2. Chi Bộ Đầu tư và Kế hoạch – Phát triển
Hình ảnh: Phát biểu chỉ đạo Đc Nguyễn Văn Tươi - Phó Bí thư Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển TPCT
 
Hình nh: Bầu Ban Bí thư nhiệm kỳ mới
Hình ảnh: Ban Bí thư nhiệm ký mới
- Đc Huỳnh Phan Trung Trực - Bí thư
- Đc Nguyễn Quốc Lợi - Phó Bí thư
- Đc Lý Trung Kha - Ủy viên
3. Chị Bộ Văn Phòng, Tín dụng Ủy thác và Kiểm Soát
Hình ảnh: Chỉ đạo Đc Nguyễn Việt Phương - Đảng Ủy viên - Quỹ Đầu tư phát triển TPCT
Hình ảnh: Bầu Ban Bí thư nhiệm kỳ mới
Hình ảnh:  Ban Bí thư nhiệm kỳ mới
- Đc Hà Kim Ánh - Bí thư
- Đc Đường Tuyết Bé - Phó Bí thư
- Đc Lưu Bích Vân - Ủy viên
Nguồn: VP - QĐTPT

TIN LIÊN QUAN